Skip to the content

Cookies

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker.

Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.

Privacy

Deze website respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend met jouw toestemming. Deze website waarborgt en respecteert jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde gedragscode, jouw persoonsgegevens door deze website beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij zenden nooit reclameboodschappen naar jouw mailbox wanneer je niet vooraf hebt aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. Je kunt op ieder moment aangeven dat je geen informatie meer wilt ontvangen.

Jouw persoonlijke gegevens zullen door deze website niet aan derden verkocht worden. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Deze cookieverklaring is van toepassing op sallandslandbier.nl en tot stand gekomen in samenwerking met branchepartijen en besproken met toezichthouder OPTA. De uitleg over cookies op de website(s) van de branchepartijen is zoveel mogelijk hetzelfde. De teksten zijn echter uiteraard aangepast aan het daadwerkelijke gebruik van cookies en daardoor zal niet op iedere website precies dezelfde tekst te vinden zijn.

Cookies waarmee wij gebruik van de website kunnen meten

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van deze website, maar ook cookies waarvan je het effect niet direct ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder input van onze bezoekers heeft deze website geen beeld van het gebruik van de website en hoe deze verbeterd kan worden. Onze cookies geven deze website informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt in je browser instellen dat je bij deze website geen cookies ontvangt.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen, wat het meest bekeken wordt en waar het vaakst op geklikt wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
  • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
  • het optimaliseren van de website